Мотор вентилятора 4681A20091U LG

Звоните!

К сожалению, цена для этого товара не определена, но если Вы желаете купить мотор вентилятора 4681a20091u lg производства «LG» (Южная Корея), свяжитесь с менеджером интернет-магазина по телефонам (499) 704-34-48 и (495) 504-15-49

 

Мотор вентилятора для кондиционеров LG Motor Assembly,DC,  220-240V 200mA 150mA 1.4KRPM 1.5KRPM 10SEC 3GF.CM 12OHM -  SHIBAURA ELECTRONICS CO., LTD.

 

 

Данный мотор вентилятора используется на следующих моделях кондиционеров :

 

 • LG:  A09RK.NSB   ASNW096BRR3.ENCBEEU
 • LG:  A09VK.NSB   ASNW096BVR3.ENCBEEU
 • LG:  A09WK.NSB   ASNW096BWR3.ENCBEEU
 • LG:  A09WL.NSB   ASNW096BWR4.EMBGEEU
 • LG:  A12RK.NSB   ASNW126BRR3.ENCBEEU
 • LG:  A12VK.NSB   ASNW126BVR3.ENCBEEU
 • LG:  A12WK.NSB   ASNW126BWR3.ENCBEEU
 • LG:  A12WL.NSB   ASNW126BWR4.EMBGEEU
 • LG:  AMNH24GD5L0.N50   AMNH24GD5L0.AMBALAP
 • LG:  ARNU05GSBL2.EMBALEU
 • LG:  ARNU07GSBL2.EMBALEU
 • LG:  ARNU07GSEB2.ENCALEU
 • LG:  ARNU07GSEL2.EMBALEU
 • LG:  ARNU09GSBL2.EMBALEU
 • LG:  ARNU09GSEB2.ENCALEU
 • LG:  ARNU09GSEL2.EMBALEU
 • LG:  ARNU12GSBL2.EMBALEU
 • LG:  ARNU12GSEL2.EMBALEU
 • LG:  ARNU15GSBL2.EMBALEU
 • LG:  ARNU15GSEB2.ENCALEU
 • LG:  ARNU15GSEL2.EMBALEU
 • LG: ARNU18GS8R2.ENCALEU
 • LG:  ARNU18GS8V2.ENCALEU
 • LG:  ARNU24GS8R2.ENCALEU
 • LG:  ASNW0964GG1.EMBBEEU
 • LG:  ASNW096EBH0.ENCBEEU
 • LG:  ASNW096EVH0.ENCBEEU
 • LG:  ASNW1264DH0.AMBBEEU
 • LG:  ASNW1264DH0.EMBBEEU
 • LG:  ASNW126EBH0.ENCBEEU
 • LG:  ASNW126ERH0.ENCBEEU
 • LG:  ASNW126EVH0.ENCBEEU
 • LG:  ASNW2463BH0.ABLBEEU
 • LG:  ASNW2463MH0.AMTBEEU
 • LG:  ASNW2463RH0.AMRBEEU
 • LG:  C18AWB.N81   ASNW1868BH1.ENCBEEU
 • LG:  C24AWB.N81   ASNW2468BH1.ENCBEEU
 • LG:  CA07AWR.NB0   ASNH07GBRU0.ENCBEEU
 • LG:  CA07AWV.NB0   ASNH07GBVU0.ENCBEEU
 • LG:  CA07AWW.NB0   ASNH07GBWU0.ENCBEEU
 • LG:  CA09AWR.NB0   ASNH09GBRU0.ENCBEEU
 • LG:  CA09AWR.NBR0   ASNH09GBRU0.ENCBERU
 • LG:  CA09AWR.NBR1   ASNH09GBRU1.ENCBERU
 • LG: CA09AWV.NB0   ASNH09GBVU0.ENCBEEU
 • LG:  CA09AWW.NB0   ASNH09GBWU0.ENCBEEU
 • LG:  CA12AWR.NB0  ASNH12GBRU0.ENCBEEU
 • LG:  CA12AWR.NBR0   ASNH12GBRU0.ENCBERU
 • LG:  CA12AWR.NBR1   ASNH12GBRU1.ENCBERU
 • LG:  CA12AWV.NB0   ASNH12GBVU0.ENCBEEU
 • LG:  CA12AWW.NB0   ASNH12GBWU0.ENCBEEU
 • LG:  C07AWV.NE3   ASNH07GEVU3.ENCBEEU
 • LG:  CC09AWR.NE3   ASNH09GERU3.ENCBEEU
 • LG:  CC09AWV.NE3   ASNH09GEVU3.ENCBEEU
 • LG:  CC12AWR.NE3   ASNH12GERU3.ENCBEEU
 • LG:  CC12AWV.NE3   ASNH12GEVU3.ENCBEEU
 • LG:  CC18AWR.N83   ASNH18G8RU3.ENCBEEU
 • LG:  CC18AWV.N83   ASNH18G8VU3.ENCBEEU
 • LG:  CC24AWR.N83   ASNH24G8RU3.ENCBEEU
 • LG:  CC24AWV.N83   ASNH24G8VU3.ENCBEEU
 • LG:  CS09AQ.NB0   ASNH09GB1U0.EMBAEEU
 • LG:  CS09AQ.NBR0   ASNH09GB1U0.EMBBERU
 • LG:  CS09AQ.NBR2   ASNH09GB1U2.ENCBERU
 • LG:  CS09AQ2.NBR0   ASNH09GB1U1.EMBBERU
 • LG:  CS09AW.NWA2   ASNW096WNZ2.ENCBERU
 • LG:  CS09AWK.NWA2   ASNW096WNG2.ENCBERU
 • LG:  CS09AWV.NWA2   ASNW096WNT2.ENCBERU
 • LG:  CS12AQ.NB0   ASNH12GB1U0.EMBAEEU
 • LG:  CS12AQ.NBR0   ASNH12GB1U0.EMBBERU
 • LG:  CS12AQ.NBR2   ASNH12GB1U2.ENCBERU
 • LG:  CS12AQ2.NBR0   ASNH12GB1U1.EMBBERU
 • LG:  CS12AW.NBA2   ASNW126BNZ2.ENCBERU
 • LG:  CS12AWK.NBA2   ASNW126BNG2.ENCBERU
 • LG:  CS12AWV.NBA2   ASNW126BNT2.ENCBERU
 • LG:  D09AK.NSB   ASNW096BNR3.EMBAEEU
 • LG:  D12AK.NSB   ASNW126BNR3.EMBAEEU
 • LG:  E07SQ.NB0   ASNH07GB4W0.EMBBEEU
 • LG:  E09EK.NSB   USNW096B4A0.ENCGEEU
 • LG:  E09SQ.NB0   ASNH09GB4W0.EMBBEEU
 • LG:  E12EK.NSB   USNW126B4A0.ENCGEEU
 • LG:  E12SQ.NB0   ASNH12GB4W0.EMBBEEU
 • LG:  MC07AHB.NE1   AMNH07GDEB1.ENCAEEU
 • LG:  MC07AHR.NE1R0   AMNH07GDER1.ENCAERU
 • LG:  MC07AHV.NE1R0   AMNH07GDEV1.ENCAERU
 • LG:  MC09AHR.NE1R0   AMNH09GDER1.ENCAERU
 • LG:  MC09AHV.NE1R0   AMNH09GDEV1.ENCAERU
 • LG:  MC12AHR.NE1R0   AMNH12GDER1.ENCAERU
 • LG:  MC12AHV.NE1R0   AMNH12GDEV1.ENCAERU
 • LG:  MC18AHM.N31   AMNH18GD3M0.ENCAEEU
 • LG:  MC18AHR.N31   AMNH18GD3R0.ENCAEEU
 • LG:  MC18AHR.N81   AMNH18GD8R1.ENCAEEU
 • LG:  MC18AHR.N81R0   AMNH18GD8R1.ENCAERU
 • LG:  MC18AHV.N81   AMNH18GD8V1.ENCAEEU
 • LG:  MC18AHV.N81R0   AMNH18GD8V1.ENCAERU
 • LG:  MC18AHW.N31   AMNH18GD3W0.ENCAEEU
 • LG:  MC24AHR.N81   AMNH24GD8R1.ENCAEEU
 • LG:  MC24AHR.N81R0   AMNH24GD8R1.ENCAERU
 • LG:  MC24AHV.N81   AMNH24GD8V1.ENCAEEU
 • LG:  MC24AHV.N81R0   AMNH24GD8V1.ENCAERU
 • LG:  MS05AH.N40   AMNH05GD4L0.EMBAEEU
 • LG:  MS05AH.N40R0   AMNH05GD4L0.EMBAERU
 • LG:  MS05SQ.NW0   AMNW05GEWA0.EMBAEEU
 • LG:  MS05SQ.NW0R0  AMNW05GEWA0.EMBAERU
 • LG:  MS07AH.N40R0   AMNH07GD4L0.EMBAERU
 • LG:  MS07AQ.NB0   AMNW07GRBL0.EMBAEEU
 • LG:  MS07AQ.NB0R0   AMNW07GRBL0.EMBAERU
 • LG:  MS07AWR.NB0   AMNW07GDBR0.EMBAEEU
 • LG:  MS07AWR.NB0R0   AMNW07GDBR0.EMBAERU
 • LG:  MS07AWV.NB0   AMNW07GDBV0.EMBAEEU
 • LG:  MS07AWV.NB0R0   AMNW07GDBV0.EMBAERU
 • LG:  MS07AWW.NB0   AMNW07GDBW0.EMBAEEU
 • LG:  MS07AWW.NB0R0   AMNW07GDBW0.EMBAERU
 • LG:  MS07SQ.NW0R0   AMNW07GEWA0.EMBAERU
 • LG:  MS09AH.N40R0   AMNH09GD4L0.EMBAERU
 • LG:  MS09AQ.NB0   AMNW09GRBL0.EMBAEEU
 • LG:  MS09AQ.NB0R0   AMNW09GRBL0.EMBAERU
 • LG:  MS09AWR.NB0   AMNW09GDBR0.EMBAEEU
 • LG:  MS09AWR.NB0R0   AMNW09GDBR0.EMBAERU
 • LG:  MS09AWV.NB0   AMNW09GDBV0.EMBAEEU
 • LG:  MS09AWV.NB0R0   AMNW09GDBV0.EMBAERU
 • LG:  MS09AWW.NB0   AMNW09GDBW0.EMBAEEU
 • LG:  MS09AWW.NB0R0   AMNW09GDBW0.EMBAERU
 • LG:  MS09SQ.NB0   AMNW09GEBA0.EMBAEEU
 • LG:  MS09SQ.NB0R0   AMNW09GEBA0.EMBAERU
 • LG:  MS12AH.N40R0   AMNH12GD4L0.EMBAERU
 • LG:  MS12AQ.NB0   AMNW12GRBL0.EMBAEEU
 • LG:  MS12AQ.NB0R0   AMNW12GRBL0.EMBAERU
 • LG:  MS12AWR.NB0   AMNW12GDBR0.EMBAEEU
 • LG:  MS12AWR.NB0R0   AMNW12GDBR0.EMBAERU
 • LG:  MS12AWV.NB0   AMNW12GDBV0.EMBAEEU
 • LG:  MS12AWV.NB0R0   AMNW12GDBV0.EMBAERU
 • LG:  MS12AWW.NB0   AMNW12GDBW0.EMBAEEU
 • LG:  MS12AWW.NB0R0   AMNW12GDBW0.EMBAERU
 • LG:  MS12SQ.NB0   AMNW12GEBA0.EMBAEEU
 • LG:  MS12SQ.NB0R0   AMNW12GEBA0.EMBAERU
 • LG:  MS15SQ.NB0   AMNW15GEBA0.EMBAEEU
 • LG:  MS18AH.N50   AMNH18GD5L0.EMBAEEU
 • LG:  MS18AH.N50R0   AMNH18GD5L0.EMBAERU
 • LG:  MS24AH.N50   AMNH24GD5L0.EMBAEEU
 • LG:  MS24AH.N50R0   AMNH24GD5L0.EMBAERU
 • LG:  N09AWB.NE1   ASNW096EBH1.ENCBLSW
 • LG:  P09RK.NSB   ASNW096B8A0.EMBGEEU
 • LG:  P09RK.NSB   USNW096B8A0.EMBGEEU
 • LG:  P09RL.NSB   USNW096B8F0.EMBGEEU
 • LG:  P12RK.NSB   ASNW126B8A0.EMBGEEU
 • LG:  P12RK.NSB   USNW126B8A0.EMBGEEU
 • LG:  P12RL.NSB   USNW126B8F0.EMBGEEU
 • LG:  S09AQ.NB0   ASNW096BMS0.ENCBEEU
 • LG:  S09AQ.NBM0   ASNW096BMS0.ENCBERU
 • LG:  S09AW.NE0   ASNW096E1G0.EMBBEEU
 • LG:  S09AWU.N4F0   ASNW0964FU0.EWHBEEU
 • LG:  S09MH.NWR0   ASNW096WSA0.ENWGERU
 • LG:  S09SW.NWS2   ASNW096WSA2.ENWGERU
 • LG:  S09SWC.NWS3   USNW096WSD3.ENWGERU
 • LG:  S12AQ.NB0   ASNW126BMS0.ENCBEEU
 • LG:  S12AQ.NBM0   ASNW126BMS0.ENCBERU
 • LG:  S12AW.NE0   ASNW126E1G0.EMBBEEU
 • LG:  S12AWU.N4F0   ASNW1264FU0.EWHBEEU
 • LG:  S12MH.NB0   ASNW126BSA0.ENCBEEU
 • LG:  S12MH.NBR0   ASNW126BSA0.ENWGERU
 • LG:  S12SW.NBS2   ASNW126BSA2.ENWGERU
 • LG:  S12SWC.NBS3   USNW126BSD3.ENWGERU
 • LG:  S24AW.N52   ASNW2465DH2.EMBBEEU

Спецификации

Наименование: Мотор вентилятора 4681A20091U LG
Категория: Мотор вентилятора
Производитель: LG
Страна: Южная Корея
Габариты: 0 x 0 x 0 мм.
Вес нетто: 0 г.
Вес брутто: 0 г.